Sporten met 42% korting. Dat kan met het bedrijfsfitness plan

Een bedrijfsfitness abonnement wordt door de werkgever aangeschaft en de werkgever betaalt het abonnement aan Bedrijfsfitness Nederland. Vervolgens betaalt de werknemer het abonnement weer terug aan de werkgever vanuit brutoloon(componenten). Hierdoor ontstaat het fiscale voordeel voor de werknemer en is de regeling voor de werkgever geheel kostenneutraal.

Door de fitnessabonnementen onbelast aan je medewerkers te verstrekken profiteren zij van een fiscaal voordeel inherent aan het percentage loonbelastingafdracht. Gemiddeld genomen betekent dit 42% korting op een fitnessabonnement. Binnen de werkkostenregeling gaan de abonnementen meetellen in de forfaitaire ruimte van 1,2%.

Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel

Rekenvoorbeeld voor werknemer ZONDER werkgeversbijdrage
Prijs abonnement per maand€ 35,00
Bijdrage werkgever per maand€ 0,00
Prijs die wordt verrekend met brutoloon per mnd.€ 35,00
Prijs die wordt verrekend met brutoloon per jaar€ 420,00
Belastingvoordeel (42%)€ 176,00
Netto tarief per jaar€ 244,00
Netto tarief per maand€ 20,33
Totaal voordeel in %42%

Rekenvoorbeeld werknemer

Rekenvoorbeeld voor werknemer met een werkgeversbijdrage van € 5,00 per maand
Zonder
werkgeversbijdrage
Met 5 euro p/m
werkgeversbijdrage
Prijs tarief per maand€ 35,00€ 35,00
Bijdrage werkgever per maand€ 0,00€ 5,00
Verrekening met brutoloon per maand€ 35,00€ 30,00
Verrekening met brutoloon per jaar€ 420,00€ 360,00
Belastingvoordeel (42%)€ 176,00€ 151,00
Netto prijs per jaar€ 244,00€ 209,00
Netto tarief met maand€ 20,33€ 17,42
Totaal voordeel in %42%50%